ทวิน โกลเด้น เกต แทรเวิล ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับเรา

tat logoบริษัท ทวินโกลเด้นเกต แทรเวิล จำกัด เป็นบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ใบอนุญาต 11/04569 ก่อตั้งขึ้นและบริหารโดย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในสายงานด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชามากกว่า 8 ปี

บริษัทฯประกอบไปด้วยกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรง และมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ฝีมือเยี่ยม ที่เชี่ยวชาญเรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะ เราเน้นการบริการแบบมืออาชีพ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สนุกสนานและปลอดภัย

 

โปรแกรมทัวร์ 1 วัน (ไปเช้ากลับเย็น)

TGG 001

อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ ปราสาทตาพรหม นครธม ปราสาบายน นครวัด


11-20 TGG Page 03 resize
 

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

TGG 002

อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ นครธม นครวัด โตนเลสาป

11-20 TGG Page 01 resize
 

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

TGG 003

อรัญประเทศ ปอยเปต องค์เจ้าเจก เจ้าจอม วัดพระพรหมรัตน์ เขาพนมบาแค็ง Angkor Night Market

11-20 TGG Page 06 resize